Advantage Austria Pokaži navigaciju

Održan seminar "Bezbednost i kvalitet hrane"
na sajmu poljoprivrede u Novom Sadu

23.05.2013

22.5.2013. godine u okrivu Sajma poljoprivrede Trgovinskog odeljenje Ambasade Austrije u saradnji sa Autrijskim poljprivrednim klasterom AAC sa velikim uspehom održan je seminar na temu „Bezbednost i kvalitet hrane – od njive do trpeze“.

Počasni govornik na ovom seminaru bio je gospodin Karl Schober ispred austrijskog Ministarstva za poljoprivredu - Odeljenje za mlekarstvo, koji je održao referat na temu „Bezbednost kvaliteta u proizvodnji mleka“ .

Posle pozdravne reči Trgovinskog savetnika, gospodina Haidenthalera i predsednika Austrijskog poljoprivrednog klastera - AAC , gospodin Anton Wagner , rukovodilac AAC- klastera gospodin Wieser dao je kratak pregled proizvoda i usluga članica klastera, koje sežu od obrade semena, preko uzgoja stoke do kontrole kvaliteta.

O obezbeđivanju kvaliteta govorili su takođe i gospodin Galsterer ispred preduzeća Biomin kao i gospodin Klinger ispred Biomedica , te su obrazložili metode i mogućnosti diagnostike mikotoksina.

S obzirom na značaj mikotoksina u lancu proizvodnje, poseban osvrt na ishranu životinja dat je izlaganjem gospodina Prissnitz ispred preduzeća Schauer Agrotronic .

Prezentacijom Cimbria Heid o obradi semena zaokružena je tema obezbeđivanja kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

U nastavku možete da preuzmete prezentacije naših govornik (pdf-format) :
Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA