Advantage Austria Pokaži navigaciju

Zakon o zapošljavanju stranaca i njegove posledica za strane zakonske zastupnike

05.02.2015

30.12.2014. godine Narodna skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o zapošljavanju stranaca, koje dovode do izvesnih komplikacija za strane ulagače .

Prema zakonskim odredbama pomenutog Zakona i do sada je za strane direktore tj. rukovodioce preduzeća bila potrebna boravišna dozvola, međutim, u praksi, kada strani direktori borave u Srbiji ispod 90 dana, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uvažavalo je primenu turističkog bezviznog režima,

Od 01.01.2015. godine strani zakonski zastupnici preduzeća moraju da budu prijavljeni u Srbiji kako bi mogli da dobiju poreski broj, koji je opet neophodan da bi se u roku predao elektronski finansijski izveštaj sa digitalnom signaturom. Ova obaveza se ne može preneti na prokuristu ili poreskog savetnika putem punomoćja. Za nepoštovanje roka propisane su visoke kazne.

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA