Advantage Austria Pokaži navigaciju

Nedoumice u primeni Zakona o PDV I Zakona o porezu na dobit

15.06.2016

15.06.2016. austrijsko poresko savetovalište Confida Consulting organizovalo je u saradnji sa Trgovinskim odeljenjem Ambasade Austrije, Delegacijom Nemačke privrede AHK, Švajcarsko – srpskom trgovinskom komorom, Komorom italijansko- srpskih privrednika , Slovenačkim poslovnim klubom i Helenskim privrednim udruženjem seminar a na temu: Nedoumice u primeni Zakona o PDV i Zakona o porezu na dobit pravnih lica pri oporezivanju aktivnosti stranih lica

Početkom godine stupio je na snagu čitav niz podzakonskih akata u vezi sa porezima, što je tokom godine iznedrilo brojna pitanja u praksi.
 
Prema članu 10a stav 1. Zakona o PDV lice koje vrši promet dobara i usluga u Republici dužno je da odredi poreskog punomoćnika, međutim, koje su posledice ukoliko strano lice zaista postavi punomoćnika, a prilikom sledeće poslovne transakcije zaboravi da obavesti svog poslovnog partnera ?U kojoj meri je zaista dužan da postavi punomoćnika?

Poreski punomoćnik stranog lica solidarno odgovara za sve obaveze stranog lica kao obveznika PDV,međutim, da li se to odnosi i na obavezu plaćanja poreza po odbitku.

Jedna od tema na ovom seminaru bilo je i pitanje oporezivanja stalne poslovne jedinice kao što je ogranak, predstavništvo, a i gradilište.Pitanja koja su obrađena su i korišćenje poreskog kredita po osnovu poreza plaćenog u inostranstvu kao i kako I kada se oporezuje menadžerska usluga među povezanim licima.

Brojni predstavnici navedenih privrednih komora i udruženja imali su prilike da dobije odgovore na licu mesta i razjasni dileme u vezi sa poreskim zakonima.

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA