Advantage Austria Pokaži navigaciju

Austrija i Nemačka potpisali sporazum o Dualnom obrazovanju

15.11.2016

15.11.2016. potpisan je sporazum o razumevanju između Nemačke organizacije za tehničku saradnju GIZ i Trgovinskog odeljenja Ambasade Austrije - Advantage Austria - o saradnji pri revitalizaciji kooperativnog obrazovanja u Srbiji.

15.11.2016.  su u  hotelu Falkensteiner  dr. Erika Teoman-Brenner, trgovinska savetnica pri Ambasadi Austrije- Advantage Austria  i Ann-Kathrin Hentschel, vođa tima projekta nemačke razvojne saradnje „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji“ potpisale Memorandum o razumevanju o revitalizaciji kooperativnog obrazovanja u Srbiji.

Dualni sistem obrazovanja je već obroban sistem obrazovanja naročito u Austriji i Nemačkoj, pri čemu učenici teorijski deo nastave upražnjavaju u školi a praktični deo direktno u preduzeću ili fabrici odabarnog smera sa ciljem da na licu mesta steknu praktično znanje.

“Trenutno se po ovom modelu školuje oko 800 učenika u 16 srednjih škola širom Srbije a ti učenici praktičnu nastavu pohađaju u 50 preduzeća, uključujući i nemačka i srpska, i velike, i srednje ali i male kompanije”, rekla je Hentschel i dodala da kompanije koje učestvuju u ovom projektu svoje aktivnosti smatraju investicijom u budućnost.

“Dualni sistem dobro funkcioniše u Austriji i Nemačkoj koje imaju dugu tradiciju ovakvog načina obučavanja. No, mi smo svesni da se ovaj model obrazovanja ne može ‘prepisati’ u Srbiju, pa očekujemo da će kreatori obrazovnih politika iskoristiti one njegove elemente za koje ocene da su primenjivi u ovoj zemlji”, zaključila je Teoman-Brenner.

Trgovinsko odeljenje Ambasade Austrije – Advantage Austrije – uz podršku Austrijske agencije za razvoj ADA prošle godine je započelo u saradnji sa Ministarstvom prosvete, Privrednom komorom Srbije i Trgovačkom školom , a uz podršku dm drogeriemarkt, Univerexport i Delhaize, projekat obrazovnog profila “trgovac”. Trenutno su u toku pripreme za obrazovni profil “špediter-logističar”.

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA