Advantage Austria Pokaži navigaciju

Confida Consulting - Poreski Seminar o Izmenama Zakona o PDV-u 

25.04.2017

25.4.2017 austrijsko poresko preduzeće Confida Consulting i Revizija doo organizovalo je u saradnji sa Trgovinskim odeljenjem Ambasade Austrije- ADVANTAGE AUSTRIA, Nemačko-srpskom privrednom komorom – AHK Srbija, Slovenačkim poslovnim klubom i Privrednim odeljenjem Ambasade Švajcarske seminar povodom Izmene Zakona o PDV-u.

Suočeni sa brojnim pitanjima u vezi sa novitetima Zakona o PDV-u kao što je član 10 i član 12 Zakona, Confida je održala u u opuštenoj atmosferi splava Play u Beogradu seminar kako bi razjasnila pitanja kao što su : kako odrediti mesto pružanja usluge,  kako se određuje ko je poreski obveznik,  kada je neophodno postaviti poreskog punomoćnika, a kada poreska obaveza prelazi na uvoznika.

Predavač domaćina Confide strpljivo je saslušao pitanja i davao detaljne odgovore na individualna pitanja.

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA