Advantage Austria Pokaži navigaciju

regionalna anketa o uslovima poslovanja austrijskih preduzeća u Srbiji

02.02.2017

Trgovinsko odeljenje Ambasade Austrije - Advantage Austrije - sprovelo je krajem prošle godine petu anketu o uslovima poslovanja među austrijskim preduzećima koja posluju u Srbiji.

Ovog puta je anketa vršena regionalno tj. istovetna anketa vršena je u Srbiji i zemljama iz regiona u vidu zajedničkog poduhvata sestrinskih ispostava Advantage Austria.

Anketa je sprovedena anomimno  putem interneta, a bila je upućena direktorima austrijskih preduzeća u dotičnim zemljama.

Ispitanici je trebalo da odgovore na 8 kratkih pitanja. Rezultate možete da preuzmete u sekciji "Dokumenta za preuzimanje" na srpskom i na nemačkom jeziku ( u pdf-formatu). 

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA