Postavke kolačića

Ovde možete videti, odnosno promeniti postavke kolačića različitih alatki koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim poddomenima.


Sačuvaj postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

LeitnerLeitner - Seminar o oporezivanju nerezidenata 

16.05.2017

Austrijsko poresko savetovalište LeitnerLeitner 16.maja 2017. je u saradnji sa Trgovinskim odeljenjem Ambasade Austrije – ADVANTAGE AUSTRIA organizovala seminar pod naslovom “Oporezivanje nerezidenta za prihode ostvarene u Srbiji”.

Predstavnici LeitnerLeitner izložili su podrobno aspekte poreskog tretmana nerezidenata koji se nalaze na privremenom radu odnosno koji su upućeni na rad u nekom preduzeću u Srbiji.

Direktorka LeitnerLeitner Srbije, Jelena Knežević, ukazala je na Zakonski okvir za oporezivanje nerezidenata kao što su prednosti  postojanja Sporazumo o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i matične države rezidenta, Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranjau , Zakon o zapošljavanju stranaca i slično.

Na osnovu konkretnih slučaja dati su odgovori posle kog vremenskog perioda boravka u Srbiji nerezident ima obavezu da plaća socijalne dažbine, koji su kriterijumi za primenu Sporazumo o izbegavanju dvosturkog oporezivanja, kako se postupa ako strano preduzeće platu nerezidenta prefakturiše na srpsko preduzeće.

LeitnerLeitner Srbija  osnovan je 2011. godine. Zajedno sa lokalnim ekspertima nudi poresko savetovanje, usluge revizije i računovodstva međunarodnim i velikim lokalnim kompanijama.

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA