Advantage Austria Pokaži navigaciju

ENERGETSKA PRIVREDA I PRIRODNI RESURSI

Svuda u svetu cene se znanje i iskustvo austrijskih stručnjaka na polju održivog korišćenja prirodnih bogatstava, kao i razvoja energetskih sistema budućnosti – uključujući pogone na vodu, vetar, solarnu energiju, biomasu, kao i kombinovani termo-električni pogon. Energija i prirodna bogatstva Austrije – Surprisingly Ingenious

      Štampaj
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA