Advantage Austria Pokaži navigaciju

ZDRAVLJE i MEDICINSKA TEHNIKA

Korišćenjem impresivnih poslovnih mreža i mreža za istraživanje i razvoj, Austrija je stekla međunarodni ugled u nizu specijalnosti medicinske tehnologije koje obuhvataju: dijagnostičku opremu, stomatološke instrumente, izgradnju i upravljanje velikim bolnicama. Zdravstvena i medicinska tehnologija Austrije – Surprisingly Ingenious

      Štampaj
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA