Advantage Austria Pokaži navigaciju

Kreativna privreda

Bilo da se radi o arhitekturi ili multimedijima, o dizajnu ili muzici i komunikacijama, činjenica je da se austrijska kultura odlikuje izuzetnom kreativnošću i preduzetništvom. Kreativnost Austrije – Surprisingly Ingenious

      Štampaj
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA