Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Rakúsko-slovenská kooperačná burza strojárskeho a plastikárskeho priemyslu

13. október 2016

Trenčín

Informácie k
podujatiu

13. October 2016Z.20;Z.21Rakúsko-slovenská kooperačná burza strojárskeho a plastikárskeho priemyslu Hotel Magnus | Považská 1706 | Trenčín

Podujatie je pripravené v spolupráci s:Zúčastnite sa na v poradí už piatej úspešnej kooperačnej platforme pre rakúske a slovenské priemyselné podniky.

ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko organizuje dňa 13.10.2016 v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK Slovenským plastikárskym klastrom už tradičnú Rakúsku kooperačnú burzu strojárskeho priemyslu.

Popri obvykle zastúpených odvetviach strojárstva a spracovania kovov bolo ťažisko podujatia tohto roku rozšírené o priemysel výroby a spracovania plastov. Podujatie je určené pre všetky výrobné podniky a poskytovateľov technologických riešení a služieb, ktorí majú záujem o získanie zahraničných kontaktov a nadviazanie spolupráce.

Aktuálny prehľad prihlásených rakúskych firiem a ich profilov nájdete nižšie, príp. si ho môžete vo formáte PDF stiahnuť prostredníctvom tohto odkazu:

Firemné profily rakúskych účastníkov [pdf, 969.0kb]

Máte záujem o účasť? Prihlasovanie prebieha cez portál Trenčianskej regionálnej komory SOPK (tu ).

tlač