Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Hľadáte obchodných zástupcov v Rakúsku? Je to jednoduché!

31. január 2017

Samostatní obchodní agenti sú ideálnym odbytovým kanálom na nových trhoch. Online platforma rakúskych obchodných agentov uľahčuje hľadanie vhodného odbytového partnera.

Spoločnosti hľadajúce pre svoje produkty v Rakúsku vhodného odbytového partnera tak môžu rýchlo a jednoducho urobiť cez online platformu rakúskych obchodných agentov register.handelsagenten.at , ktorá zahŕňa obchodných agentov všetkých odvetví. Iba pár krokov vedie k zverejneniu inzerátu či k hľadaniu v databáze .

Obchodní agenti sú v Rakúsku dôležitými a spoľahlivými partnermi. Nielenže majú výborné skúsenosti v oblasti marketingu a predaja, ale disponujú aj cennými obchodnými kontaktmi v danom odvetví.

register.handelsagenten.at je súčasťou medzinárodnej obchodnej platformy, ktorá je vedená spolkovým výborom obchodných agentov ako aj medzinárodným zväzom obchodných agentov IUCAB. V súčasnosti sa portálu zúčastňuje 14 krajín .

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA