Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Nová high-tech práčovňa za 10 miliónov eur vytvorila prácu pre stovku zamestnancov

19. máj 2016

Slávnostným otvorením za účasti rakúskeho veľvyslanca Mag. Helfrieda Carla v SR, obchodného atašé Mag. Stephana Gebeshubera  a predstaviteľov Mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 12.5.2016 sa oficiálne spustila do prevádzky nová priemyselná práčovňa, ktorá poskytne prácu stovke zamestnancom. Moderná veľkokapacitná prevádzka je investíciou rakúskej spoločnosti SALESIANER MIETTEX, ktorá oslavuje storočnicu od svojho založenia.

Spoločnosť SALESIANER MIETTEX pokračuje v máji 2016 v expanzii na Slovensko. Firma u nás pôsobí od roku 1995 a vďaka investícii na zelenej lúke vo výške viac ako 10 miliónov eur zabezpečí približne sto pracovných miest, pričom 90% zamestnancov sú Slováci. „Sme hrdí na to, že majitelia rodinného podniku sa k stému výročiu založenia práčovne rozhodli otvoriť ďalšiu prevádzku práve na Slovensku. Samozrejme, spočiatku ide o veľkú investíciu, za dva-tri roky bude schopná na seba zarobiť a dosiahnuť plánovanú kapacitu,“ povedal Michal Macháč, konateľ spoločnosti.

Najmodernejšia pracia prevádzka v regióne, s celkovou plochou 3600 m2 a kapacitou prania 32 ton bielizne či odevov denne, bude zodpovedať výkonu viac ako 6 400 pračiek v domácnosti.

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je kompletný  textilný prenájom so servisom pre hotelierstvo a gastronómiu, pracovné odevy pre priemysel a obchod,  ako aj zásobovanie  zdravotníctva. „K týmto segmentom sa pridáva hygiena do sociálnych priestorov, čistiace a reklamné rohože. Neoddeliteľnou súčasťou servisného prenájmu je  nákup, skladovanie, údržba, hygienické pranie textílií a včasné dodanie, teda kompletná logistika. Dôraz je kladený na hygienu a trvalosť,“ vysvetlil Dr. Victor Ioane, konateľ CEE/SEE.

Čo považujú predstavitelia spoločnosti za kľúčovú konkurenčnú výhodu? „Vďaka geografickej polohe máme možnosť prevádzkovo-technicky zabezpečiť servis ako pre  klientov hlavného mesta Slovenska tak i zákazníkov zo susedných krajín. Naša nová high-tech prevádzka je najmodernejšia a jediná v regióne, ktorá zodpovedá najvyšším štandardom hygieny. Vie sa napríklad preukázať známym Rakúskym hygienickým pasom a spĺňať prísne normy predpísané pre potravinársky priemysel. Aj vzhľadom k týmto faktom predpokladáme približne rovnaký pomer domácich a zahraničných zákaziek,“ dodáva Dr. Ioane.

Linky k téme

 
Salesianer Miettex
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA