Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Jedinečná príležitosť pre študentov: Štipendium na štúdium MBA na Technickej univerzite vo Viedni a Dunajskej univerzite v Krems

20. máj 2016

Ponuka čiastkového štipendia na postgraduálne štúdium Všeobecného manažmentu MBA pre študentov z východnej a juhovýchodnej Európy.

Technická univerzita vo Viedni v spolupráci s Dunajskou univerzitou v Krems už 17.-ty rok otvára program Všeobecný manažment MBA, ktorý je určený pre študentov technického zamerania resp. študentov prírodných vied, ktorí majú záujem získať vedomosti z oblasti ekonómie, práva a sociológie spolu s praktickými znalosťami z oblasti riadenia. Výhodou je aj zdokonalenie jazykových znalostí a získanie interkultúrnej pôsobnosti. 

Univerzity s cieľom podporiť študentov z východnej a juhovýchodnej ponúkajú možnosť získať dve čiastkové štipendium vo výške 6 966,66 EUR, predstavujúcich tretinu školného za študijný program. Oprávnenými uchádzačmi o štipendium sú študenti technického, technicko-ekonomického zamerania, resp. študenti prírodných vied, ktorí sú štátnymi príslušníkmi štátov východnej a juhovýchodnej Európy.  

Svoje žiadosti môžu uchádzači zasielať do 30. Júna 2016 spolu s odôvodnením  ich motivácie pre štúdium a kópie dosiahnutých študijných výsledkov na e-mailovú adresu gm-mba@tuwien.ac.at

Súbory na stiahnutie

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA