Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

startup acceleration program 2016: živná pôda pre inovatívne nápady v poľnohospodárstve

23. máj 2016

Vytváranie predpokladov pre rozvoj poľnohospodárstva budúcnosti a sprístupňovanie inovácií farmárom -  to sú ciele programu pod záštitou Agro Innovation Lab.

Agro Innovation Lab  je strediskom inovácií spoločnosti RWA Raiffeisen Ware Austria AG , jedného z najväčších hráčov v odvetví poľnohospodárstva v Regióne strednej a východnej Európy. Ak sa Vaše podnikanie zameriava práve na sektor poľnohospodárstva, potom je ponuka participácie v rámci Startup Acceleration Program na jeseň 2016 určená aj pre Vás!

V rámci trojmesačného dynamizačného programu bude všetkým zúčastneným tímom poskytnutá rozsiahla podpora, určená na zabezpečenie vhodných podmienok pre rast ich startupu. Okrem možnosti spolupráce so skupinou RWA program ponúka i príležitosť získať silného investičného partnera, spoznať nových partnerov a ďalších relevantných investorov, využiť výhody individuálneho mentoringu a coachingu, ako aj možnosť využívať nevyhnutné zdroje a kapacity. Vďaka tomu získajú zúčastnení prístup k skladovým priestorom, laboratórám, testovacím a administratívnym priestorom a v prípade potreby i k finančným zdrojom až do výšky 15 000 €.

Tento rok sa dynamizačný program za účasti celkovo 5 startupov uskutoční v termíne od septembra do decembra 2016, vo Viedni.

Výzvu na predkladanie prihlášok (v anglickom jazyku), ako aj oficiálne tlačové informácie o Agro Innovation Lab a Startup Acceleration Program 2016 (v anglickom jazyku) nájdete nižšie, v priložených súboroch na stiahnutie. Aktuálne informácie o možnostiach participácie nájdete aj priamo na stránke www.agroinnovationlab.com .

V prípade doplňujúcich otázok sa neváhajte obrátiť priamo na koordinátorov programu:

pani Mag. Michaela Hebein
RWA Raiffeisen Ware Austria AG
Oddelenie pre komunikáciu
Tel.: +43 (1) 605 15 – 5103
Mobil: +43 664 4225 107
E-mail: pr@rwa.at

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA