Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Kongres BauZ! 2017 - Podajte svoj návrh

24. máj 2016

„Čo sa zmení? Plánovanie 2017-2050“ – tak znie motto viedenského kongresu pre trvalo udržateľnú výstavbu BauZ! 2017. Kongres sa uskutoční od 15. do 17. februára 2017 v rámci stavebného a energetického veľtrhu vo Viedni.

Netto-dekarbonizácia svetového hospodárstva do roku 2050 – na tom sa dohodlo v Paríži 12. decembra 2015 195 signatárskych štátov Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy.

Čo to znamená v skutočnosti pre plánovanie a výstavbu? Touto otázkou a nasledujúcimi ťažiskovými témami sa zaoberá kongres BauZ! 2017 :

  • Rozvoj lokality
  • Budovy ako sieťové uzly zásobenia a výroby energie
  • Spolupráca
  • Kritériá pre budovy, ktoré sú trvalo udržateľné a zároveň efektívne z hľadiska nákladov
  • Zohľadnenie životného cyklu  
  • Meranie úspechu, zaistenie kvality


Hľadajú sa príspevky a najlepšie príklady z praxe k týmto otázkam. Viac informácií nájdete na internetovej stránke podujatia: www.bauz.at

Príspevky (prednáška / návrh workshopu) možno podávať online do 24. júna 2016: http://www.bauz.at/einreichung/

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA