Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

LIMAK Austrian Business School udelí štipendium pre študentov zo strednej a východnej Európy pre študijný program 'Global Executive MBA'

11. júl 2016

The Global Executive MBA - LIMAK Austrian Business School v spolupráci s SMBS – University Salzburg Business School  ponúkajú príležitosť získať štipendium pre študentov zo strednej a východnej Európy v hodnote 14 950 EUR na štúdium globálneho manažmentu. Päť týždňových študijných exkurzií je súčasťou tohto programu. Výučba prebieha v anglickom jazyku a možnosť prihlásiť sa je do 19. septembra 2016.

Lídri na globálnej úrovni sa musia preukázať v prostredí konkurenčných trhov, náročných stakeholderov a rastúcej komplexnosti. Prehlbujúca sa globalizácia ovplyvňuje a pôsobí na každodenný život v podnikateľskom prostredí. Študijný program Global Executive MBA , ktorý vznikol v spolupráci LIMAK Austrian Business School a SMBS – University Salzburg Business School ponúka možnosť získať titul v globálnom manažmente so silnou orientáciou na prax. Päť týždňových exkurzií je súčasťou tohto programu. Jazykom výučby je angličtina. Program začína 7. novembra 2016.

3 KONTINENTY – 6 KRAJÍN – 7 EKONOMICKÝCH ŠKÔL

Medzinárodné prostredie je dennou súčasťou života študenta Global Executive MBA. Okrem štúdia na campusoch v Linzi a Salzburgu (Rakúsko), študenti strávia týždeň na ďalších renomovaných vysokých školách v Moskve (Rusko), Vaduze (Lichtenštajnsko), Londýne (UK), Washingtone (USA) a v Šanghaji (Čína).

Cieľovou skupinou sú medzinárodne pôsobiaci lídri, ktorí sa usilujú o rast, túžia rozvíjať svoje podnikateľské a medzinárodné schopnosti a zabezpečiť tak dlhodobý úspech ich spoločnosti

Global Executive MBA: 1 čiastkové štipendium v hodnote 14 950 EUR

Výdavky spojené so štúdiom:

  • Programový poplatok: 29 900 EUR (úhrada je možná aj v splátkach) 

  • Ostatné poplatky (prihláška, skúška, literatúra): 1 290  EUR
     
  • Vo vyššie uvedenom nie sú zahrnuté náklady na dopravu, ubytovanie, stravu a dodatočný( voliteľný) coaching. 

Podmienky prijatia

Uchádzači o štúdium musia mať vysokoškolské vzdelanie a aspoň päť rokov profesionálnych skúseností vo vedúcej pozícii, alebo porovnateľnú kvalifikáciu vyplývajúcu z profesionálnych skúseností s vedením. Podmienkou prijatia je taktiež úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru. Dostatočná znalosť anglického jazyka môže byť preukázaná aj v priebehu prijímacieho pohovoru. 

Prihláška

Uchádzačov o štipendium prosíme zaslať vyplnený prihlasovací formulár (na stiahnutie: www.limak.at/ceescholarship ) a ostatné požadované prílohy (životopis, motivačný list, certifikáty, doklad o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní) na stipendium@limak.at .

Prihlášky je potrebné podať do 19. septembra 2016.

Najlepší kandidáti budú pozvaní na prijímací pohovor, ktorý sa uskutoční 27.9.2016 v Salzburgu. 
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA