Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Rakúska kooperačná burza strojárskeho a plastikárskeho priemyslu 2016

Kooperacna burza 2015
21. júl 2016

HĽADÁTE NOVÝCH PARTNEROV? Zúčastnite sa na našom, v poradí už piatom kooperačnom podujatí pre rakúske a slovenské firmy.

ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko, v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK a Slovenským plastikárskym klastrom , organizuje dňa 13.10.2016 v Trenčíne už tradičnú Rakúsku kooperačnú burzu strojárskeho priemyslu. Jedná sa o 5. ročník úspešnej kooperačnej platformy, v rámci ktorej majú rakúske a slovenské firmy nájsť nových obchodných a výrobnych partnerov.

Popri obvykle zastúpených odvetviach strojárstva a spracovania kovov bolo ťažisko podujatia tohto roku rozšírené o priemysel výroby a spracovania plastov. Podujatie je určené pre všetky výrobné podniky a poskytovateľov technologických riešení a služieb, ktorí majú záujem o získanie zahraničných kontaktov a nadviazanie spolupráce. 

Máte záujem o účasť alebo bližšie informácie? Ozvite sa nám už teraz:

ADVANTAGE AUSTRIA
Rakúske veľvyslanectvo - Obchodné oddelenie

T +421 2 59 100 600
E bratislava@advantageaustria.org 

TRENČIANSKA REGIONÁLNA KOMORA SOPK
E sopkrktn@sopk.sk

Podujatie je pripravené v spolupráci s:

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA