Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Strojárstvo a plastikárstvo v centre záujmu rakúskych a slovenských firiem

19. október 2016

Účastníci 5. rakúsko-slovenskej koperačnej burzy mali opäť jedinečnú možnosť spoznať nových partnerov, získať informácie o možých kooperáciách a nadviazať medzinárodné kontakty.

Dňa 13. októbra 2016 sa v Hoteli Magnus v Trenčíne uskutočnila v poradí už 5. kooperačná burza strojárskeho priemyslu. Popri tradičnom zmeraní na strojársku výrobu a spracovanie kovov bolo tohtoročné ťažisko podujatia rozšírené aj o priemysel výroby a spracovania plastov.

Podujatie prebiehalo formou bilaterálnych rozhovorov rakúskych a slovenských firiem. O stabilnom záujme firiem o cezhraničnú spoluprácu svedčí i počet zorganizovaných bilaterálnych stretnutí - v rámci tohto ročníka sa ich medzi rakúskymi a slovenskými účastníkmi uskutočnilo viac ako 100.

Kooperačná burza bola zorganizovaná v rámci spolupráce ADVANTAGE AUSTRIA s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK (TN SOPK) a Slovenským plastikárskym klastrom (SPK). Podujatie otvorili zástupcovia všetkých troch organizácií; Mag. Hans Christian Kügerl, obchodný radca Rakúskeho veľvyslanectva, Ing. Ján Václav, riaditeľ TN SOPK a prof. Ivan Hudec, predseda predstavenstva SPK.

Súčasťou podujatia bola i prezentácia možností podnikania v Rakúsku, ktorá bola pripravená v spolupráci s rakúskou agentúrou pre podporu investící Austrian Business Agency. Slovenskí podnikatelia sa tak mali možnosť oboznámiť s výhodami podnikania a zakladania zahraničných pobočiek v Rakúsku.

Fotogaléria z podujatia:


TIP: Máte záujem o bližšie informácie o tomto, či ďalších plánovaných podujatiach v odvetví strojárstva a plastikárstva? Chcete sa dozvedieť viac o možnostiach spolupráce s rakúskymi firmami? Neváhajte nás kontaktovať, sme tu pre Vás na mailovej adrese bratislava@advantageaustria.org .

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA