Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Cezhraničné poskytovanie služieb do Rakúska

24. január 2017

Informácie o dočasnom a príležitostnom vykonávaní živnosti v Rakúsku.

Informácie o dočasnom a príležitostnom vykonávaní živnosti v Rakúsku podnikateľmi a živnostníkmi z krajín EÚ/EHP zverejnilo rakúske Ministerstvo hospodárstva, rodiny a mládeže BMWFJ.  Na uvedenej stránke sú k dispozícii aj podrobnosti o administratívnych povinnostiach, ako aj potrebné formuláre. Stránka je zverejnená aj v anglickom jazyku .

Cezhraničné vykonávanie tzv. regulovaných živností v Rakúsku je potrebné ohlásiť na Spolkovom ministerstve pre vedu, výskum a hospodárstvo. Uvedené ohlásenie sa eviduje v Registri poskytovateľov služieb (Dienstleisterregister). Ohlásenie je potrebné raz ročne obnovovať, ak podnikateľ má záujem počas daného roka cezhranične poskytnúť služby. Poskytovateľ služby je povinný ohlásiť vyslanie zamestnancov najmenej týždeň pred začatím výkonu prác Centrálnemu koordinačnéhu úradu pri Spolkovom ministerstve financií.

Pri vysielaní slovenských zamestnancov do Rakúska za účelom cezhraničného poskytnutia služby platia pre spoločnosti z krajín EÚ určité ohlasovacie povinnosti. Detailné informácie sú k dispozícii na webstránke o cezhraničnom vysielaní zamestnancov Entsendeplatform - aj v slovenskom jazyku (Platforma vysielaných pracovníkov):


Výška mzdy sa riadi v zmysle rakúskeho Zákona proti mzdovému a sociálnemu dumpingu (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz; LSD-BG) rakúskymi predpismi o odmeňovaní zamestnancov, najmä kolektívnymi zmluvami pre príslušné odvetvia resp. povolania. Detailné informácie o Zákone proti mzdovému a sociálnemu dumpingu a zmenách k 1.1.2017 zverejnil portál Úradu spolkového kancelára. 


tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA