Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Založenie firmy v Rakúsku

31. január 2017

Vzhľadom na to, že v Rakúsku je zo zákona povinné členstvo podnikateľov v Rakúskej hospodárskej komore – Wirtschaftskammer Österreich (WKO), ktoré je spoplatnené, poskytuje WKO poradenstvo budúcim podnikateľom.

Podrobné poradenstvo pri zakladaní podniku napr. pobočky alebo firmy poskytuje tzv. Gründerservice Rakúskej hospodárskej komory spravidla bezplatne. 

Minimálna výška základného imania pri s.r.o. (t.j. GmbH) určená v sume 35.000,- EUR. Spoločenská zmluva má formu notárskej zápisnice. Založenie GmbH formou notárskej zápisnice stojí cca. 1.500 EUR. 

Na zápis spoločnosti do obchodného registra sú okrem spoločenskej zmluvy (notárska zápisnica) potrebné aj ďalšie dokumenty ako napr. zoznam spoločníkov a zoznam konateľov, potvrdenie banky o splatení základného imania a daňové potvrdenie o splatení základného imania. Živnostenské oprávnenie vydáva okresný úrad v sídle krajského mesta. Obchodná komora vydáva potvrdenie o založení novej spoločnosti. Registrácia spoločnosti do obchodného registra sa väčšinou vykonáva prostredníctvom notára.

Agentúra ABA-Invest in Austria je špeciálne zameraná na pomoc investorom, firmám, podnikateľom, ktorí majú záujem založiť v Rakúsku firmu. Na jej domovskej stránke nájdete obsiahle informácie k tejto téme a taktiež možnosti podpory. 

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA