Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

MIT Europe Conference 2017: 29-30 marec 2017, Rakúska hospodárska komora, Viedeň

9. február 2017

Medzinárodné expertky a experti z oblasti výskumu a technológií, ako aj podnikateľky a podnikatelia sa v dňoch 29.-30. marca 2017 stretnú v sídle Rakúskej hospodárskej komory, aby si vymenili poznatky na tému „Mind the Gap – Technological Leaps vs. Strategic Steps“. Organizátori očakávajú okolo 500 účastníkov.

Už po šiesty raz bude Rakúska hospodárska komora hostiť renomovaných výskumníkov z Massachusettského technologického inštitútu (MIT). Viedeň sa tak opäť na dva dni stane centrom diskusií o najnovších technológiách, smerodajných inováciách a medzinárodných trendoch, ktoré môžu otvárať nové trhy, či dokonca úplne meniť aktuálne status quo.

MIT Europe Conference 2017 tentokrát nesie titul „Mind the Gap – Technological Leaps vs. Strategic Steps“. Táto téma bola zvolená cielene, aby poukázala na doteraz neznáme účinky, ktorými čoraz rýchlejší technologický vývoj vplýva na strategické plánovanie.

K najprestížnejším prednášajúcim z MIT tohto ročníka možno zaradiť mená ako Michael Benjamin, Kerri Cahoy, Federico Casalegno, John Hart, Steve Leeb, Carlo Ratti, Donna Rhodes, Vivienne Sze und Amos Winter.

Bližšie podrobnosti o podujatí - vrátane info o registrácii, programe a ubytovaní – nájdete na webstránke konferencie .

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA