Advantage Austria Show navigation

Projekt duálneho vzdelávania „YOUNG STARS“ má už 133 žiakov

logo Young Stars
14. February 2017

Svoju budúcnosť držím pevne v rukách! Vybral som si DUÁLNE VZDELÁVANIE...

Aj týmito slovami sa k svojim rovesníkom prihovorili žiaci 3. ročníka SOŠ technickej v Zlatých Moravciach, v rámci podujatia Deň otvorených dverí 2017. Svoju prípravu na povolanie začali v septembri 2014, v pilotnom projekte „YOUNG STARS“.

Obchodné oddelenia Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave, ktoré je koordinátorom projektu, tento rok už po štvrtý krát realizuje v spolupráci s firmami a vybranou SOŠ náborové aktivity pre žiakov 9. ročníkov základných škôl. Záujem o prípravu na povolanie v systéme duálneho vzdelávania postupne narastá.

Do projektu „YOUNG STARS“ je zapojených 11 spoločností z oblasti strojárskej a automobilovej výroby v regióne Nitra. Ako sa im darí implementovať duálne vzdelávanie? Aké sú jeho prvé výsledky?

Aktuálne sa v troch študijných odboroch pripravuje 133 žiakov 1. až 3. ročníka.  Teoretickú prípravu absolvujú v škole, prax priamo vo vybranom podniku, s ktorým majú podpísanú učebnú zmluvu. Aktívna účasť podnikov na tvorbe učebných osnov je zárukou toho, že vzdelávanie vychádza z potrieb praxe a mladí ľudia sa tak môžu na výkon svojej profesie kvalitnejšie pripraviť. Bezprostredne po skončení školy budú pripravení na svoje povolanie v súlade s potrebami zamestnávateľa.

Na školský rok 2017/2018 ponúkajú firmy ďalších 45 študijných miest, v 3 odboroch:

 • Mechanik nastavovač (školský vzdelávací program  Nástrojársky technik)
 • Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
 • Mechanik – mechatronik


Partnerské firmy projektu „young stars“:   

 • Miba Steeltec s.r.o., Vráble
 • HTP Slovakia Vráble s.r.o., Vráble
 • ZKW Slovakia s.r.o., Krušovce (Topoľčany)
 • Pankl Automotive Slovakia s.r.o., Topoľčany     
 • MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s., Vráble
 • Secop s.r.o., Zlaté Moravce
 • Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o., Zlaté Moravce
 • ŠVEC a SPOL s.r.o., Vráble
 • ESTAMP Slovakia, s.r.o., Zlaté Moravce
 • NPLS s.r.o., Zlaté Moravce

Related downloads

print
©©ADVANTAGE AUSTRIA