Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Štipendiá pre Európske fórum Alpbach 2017

23. február 2017

Od 16. augusta do 1. September 2017 sa horské mestečko Alpbach v Tirolsku zmení opäť na miesto, kde sa stretnú angažovaní ľudia z oblasti vedy, ekonomiky, politiky, kultúry a civilnej spoločnosti, ktorí budú diskutovať na aktuálne témy. Mladí ľudia z celého sveta sa môžu uchádzať o štipendium s cieľom zúčastniť sa na fóre. Koniec  lehoty na podanie žiadostí: 31. marec 2017

Európske forum Alpbach 2017 ponúka účastníkom 20 vedeckých seminárov, ako aj viac ako 200 plenárnych diskusií a prevratných lekcií, ktoré sa z rôznych vedeckých uhlov pohľadu budú venovať téme „Konflikt a spolupráca“. Okrem toho sa v interaktívnych diskusiách v meste Alpbach vysvetlia témy týkajúce sa zdravia, vzdelávania, technológií, politiky, práva, ekonomiky a stavebnej kultúry. 

Medzinárodná a interdisciplinárna atmosféra je znakom Európskeho fóra Alpbach. Štipendijný program Alpbach je otvorený ako pre študentov a absolventov všetkých rakúskych a medzinárodných vysokých škôl, tak aj mladým pracovníkom v oblasti kultúry a ľuďom pôsobiacim v oblasti kreatívneho hospodárstva

Informácie o ponuke štipendií a možností uchádzať sa o ne nájdete online na www.alpbach.org/scholarships .

V mnohých európskych regiónoch sú navyše aktívne iniciatívne skupiny a kluby Alpbachu a vypisujú vlastné štipendiá: www.alpbach.org/members .

Koniec  lehoty na podanie žiadostí: 31. marec 2017

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA