Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

10 rokov MODULAR Hallensysteme na Slovensku

12. apríl 2017

Firma MODULAR Hallensysteme GmbH oslavuje nielen 15-te výročie vzniku materskej firmy a 10-te výročie založenia podniku na Slovensku, ale zároveň sa jej podarilo získať najväčšiu zákazku v histórii spoločnosti - výstavbu hál pre výrobcu mobilných veterných elektrární.

Spoločnosť, založená pred 15-timi rokmi Reinholdom Kammererom, sa špecializuje na výstavbu hál s možnosťou využitia v rôznych oblastiach. „Od plánovania a vizualizácie až po technický, prípadne statický výpočet, cez výrobu a montáž textilnej haly – u nás dostanete všetko z jednej ruky“, zdôrazňujú konatelia Reinhold Kammerer a Uwe Szekely. „Náš servisný tím poskytuje technické a ekonomické poradenstvo pri plánovaní hál Premium.“

 

Obsiahle znalosti a celoeurópske referencie (pozri aj na http://www.modular.at/ ) boli dôvodom získania najväčšej zákazky v 15-ročnej histórii podniku.

 

Pre spoločnosť so sídlom v Nemecku bol vyhotovený koncept zastrešenia mobilnej fabriky na výrobu betónu skladajúcej sa zo štyroch hál s celkovou plochou 10.000 m2.  Prvá skúšobná prevádzka prebehne v apríli 2017 v Bavorsku.

 

V  halách MODULAR sa budú v budúcnosti vyrábať betónové stĺpy pre veterné elektrárne. Zvláštnosťou projektu je mobilita celej fabriky. Všetky stavebné dielce boli vyrobené v modulárnej technológii s možnosťou prepravy v kontajneroch a umožňujú mobilitu celého zariadenia.

 

„Nemecké vedomosti v oblasti obnoviteľných energií spojené s modulárnou výrobnou technológiou z Rakúska, sa takto stávajú mobilnými pre svetový trh“, vysvetľuje Reinhold Kammerer.

 

Prvé výrobné stanovište modulárnej betónovej fabriky na výrobu približne 100 stĺpov sa nachádza v Thajsku, uvedenie do prevádzky je plánované začiatkom roku 2018. Aj pri demontáži a opätovnom stavaní fabriky sa využije 15-ročná kompetencia firmy MODULAR z Innviertelu.  Táto flexibilita nielenže šetrí zdroje, ale znamená aj podstatnú úsporu pre výrobcu.

 

Od založenia dcérskej spoločnosti na Slovensku má MODULAR v rukách celú výrobnú reťaz a garantuje za pomoci svojich 100 splupracovníkov najvyšší kvalitatívny štandard. Desiate jubileum sa na Slovensku za účasti spolupracovníkov, dodávateľov, partnerov a regionálnych ako aj celoštátnych zástupcov politiky náležite oslávilo.

 

Vďaka neustálemu ďalšiemu rozvoju spoločnosti narastajú aj nároky na zamestnancov a odborné sily. „Náš podnik ustavične rastie a preto dávame dôraz na vzdelávanie a doškolovanie“, hovorí Uwe Szekely „ale hľadáme aj kompetentných ľudí na posilnenie nášho tímu“, čím vyzýva potencionálnych odborníkov so záujmom o spoluprácu.

 

Asi 750 hál so zastrešenou plochou cca. 500.000 m2 predal a pomocou vlastného montážneho tímu zmontoval MODULAR za posledných 15 rokov. Spotrebovalo sa pritom asi 1 milión m2 fólie, čo zodpovedá približne ploche 140-ich futbalových ihrísk. Obaja konatelia sú nadšení aj z toho, že sa pritom spracovalo viac ako 10.000 ton ocele. „Terajší rozsah zákaziek odzrkadľuje spôsobilosť a dlhoročné skúsenosti firmy MODULAR a prispieva k tomu, aj v budúcnosti zastrešovať ekonomicky a hlavne podľa individuálnej potreby, veľké plochy“, vidí perspektívu MODULARU Reinhold Kammerer.

 

Regionálne a nadregionálne firmy ako AMAG, HAI, Murauer Forstpflanzen, Angleitner, Tilo, Fussl, Weyland, Schwarzmayr Landtechnik, Eder Betonwerk, Rohrdorfer Gruppe, BMW, VW, Lagerhaus, BAYWA, Siemens, Borealis, STRABAG, VOEST Stahl, K+S, IKEA ako i veľa ďalších, dôverujú už roky spoľahlivosti a kompetencii z Horného Rakúska.

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA