Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

BauZ! 2018 Kongres – Call for Papers

12. máj 2017

„Prevádzka zahájená!“ tak znie motto viedenského kongresu pre trvalo udržateľnú výstavbu BauZ! 2018. Kongres sa uskutoční od 24. do 26. januára 2018 v rámci stavebného a energetického veľtrhu vo Viedni.

Čo sa bude diať? Vaša odpoveď je žiadaná! Na výber sú štyri tematické oblasti:

  1. Prevádzka budov počas životného cyklu
  2. Financovanie, hospodárnosť, zodpovednosť
  3. Integrálne plánovanie počas životného cyklu
  4. Urbanita, územné plánovanie, život v meste

Podrobnosti k jednotlivým témam nájdete na webstránke podujatia www.bauz.at/ .

Príspevky (prednášku / návrh workshopu) môžete podať online do 24. júna 2017: www.bauz.at/einreichung/

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA