Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Rakúsko je globálnym kompetenčným centrom pre obnoviteľné zdroje energie

5. jún 2017

Rakúsko  je priekopníkom technológií a know-how v oblasti zelenej energie. Spoločnosti, ktoré v tejto oblasti pôsobia, majú vynikajúcu medzinárodnú povesť.

Rakúsko hrá dôležitú úlohu vo vývoji technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Z výskumných laboratórií a vývojových centier rakúskych spoločností pochádzajú medzinárodne uznávané technológie, ktoré sa osvedčili na celom svete svojou efektivitou, kvalitou a štandardom životného prostredia. Na kolísanie cien fosílnych palív reagujú globálne spoločnosti využitím moderných energetických technológií založených na obnoviteľných zdrojoch energie - a stále viac sa spoliehajú na rakúske špičkové produkty.

Pre rakúske spoločnosti sú technologické trendy v oblasti obnoviteľných zdrojov energie veľmi dôležité. Okrem pozitívneho vplyvu na životné prostredie, má neustály vývoj obnoviteľných zdrojov energie aj veľký ekonomický význam. Ich  zavádzanie rieši okrem iného aj ekologické a energetické problémy. Či už tradičné rodinné firmy alebo inovatívni nováčikovia, v Rakúsku existuje veľa firiem, ktoré dokážu so svojimi produktmi a službami uspieť na svetových trhoch.  

FRESH VIEW on Renewable Energy, Nr. 161 [pdf, 9,585.9kb]

Súbory na stiahnutie

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA