Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Letecké technológie z Rakúska dobývajú nové výšiny na svetovom trhu

21. jún 2017

Rakúske podniky patria vďaka vysokokvalitným riešeniam a dlhoročnému know-how k inovátorom v oblasti komponentov pre letecký priemysel.

Letecký priemysel má celosvetovo významné postavenie – nie len preto, že pomáha prekonávať vzdialenosti za kratší čas, ale aj preto, že funguje ako motor globálneho hospodárskeho rastu. Vyniká vďaka silnej výskumnej činnosti a v minulých rokoch sa vedel vyhnúť negatívnym trendom, životným cyklom a globálnym turbulenciám.

Na základe tohto dynamického rastu a zmene v branži nadobúdal rakúsky letecký priemysel (dodávanie, údržba, technológie, opravy, servis, služby..) stále významnejšie postavenie.  Väčšina podnikov, ktoré sa zaraďujú do leteckého priemyslu, sú však dodávatelia. Komponenty pochádzajúce z Rakúska možno nájsť v takmer každom lietadle na svete.

Rakúsky letecký priemysel funguje aj ako dôležitý hospodársky faktor s vysokým podielom exportu okolo 72 %, z čoho najdôležitejšími cieľovými regiónmi sú Európa a Spojené štáty americké. Medzi rokmi 2009 a 2014 sa leteckému priemyslu s 9 200 zamestnancami podarilo zvýšiť obrat takmer o 40 %. Tento sektor sa ukazuje ako perspektívny: Rakúske podniky sú schopné rýchlo reagovať na nové technologické požiadavky a zároveň nastavujú nové štandardy.

Viac informácií o rakúskych podnikoch v oblasti leteckého priemyslu ponúka najnovšie vydanie publikácie FRESH VIEW: 

FRESH VIEW on Aviation Technologies, No. 160 [pdf, 19,919.8kb]

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA