Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

„Born Global Champions“: Rakúsko ocenilo svojich najlepších

10. júl 2017

Ocenených bolo 46 mladých rakúskych firiem, ktoré sa hneď po tom, ako boli založené, pustili do medzinárodného podnikania.

46 mladých rakúskych firiem získalo dňa 26. júna 2017 ocenenie Rakúskej hospodárskej komory „Born Global Champions“. Ocenenie obdržali také firmy, ktoré boli založené najskôr v roku 2012 a od začiatku boli aktívne na svetových trhoch, ktoré ponúkajú inovatívne produkty a služby, a ktoré vykazujú rýchly medzinárodný rast.

Po prvý raz boli ocenení aj dvaja „Born Global Supporters”, ktorí podporovali týchto mladých podnikateľov: poskytovateľ mobilných služieb A1 a hightech-firma Frequentis , ktoré už niekoľko rokov poskytujú začínajúcim firmám svoje medzinárodné skúsenosti, vedomosti a celosvetovú sieť kontaktov.

Jedno majú všetci, čo boli ocenení, spoločné: odvahu, veľké myslenie a vnímanie sveta ako svojho trhu. Ich výnimočné výkony ako inovatívni lídri zviditeľňujú Rakúsko ako miesto na podnikanie v medzinárodnom merítku.

Viac informácií o tohtoročných „Born Global Champions“ nájdete v anglickej brožúre a špeciálnom vydaní FRESH VIEW:

FRESH VIEW Special edition: Austria’s Born Global Champions III [pdf, 4,324.6kb]

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA