Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

RENEXPO® INTERHYDRO 2017: Platforma Európskeho Vodného Hospodárstva

5. september 2017

V Európskej Únii pochádza viac ako 50% elektriny získanej z obnoviteľných zdrojov energií z vodných elektrárnií. Vodná energia tým významne prispieva do hospodárstva, k energetickej bezpečnosti a k ochrane klímy. 

29. a 30. novembra 2017 sa bude v Salzburgu po 9. krát konať stretnutie európskeho vodného hospodárstva. RENEXPO INTERHYDRO ponúkne aj toho roku jedinečnú platformu pre prezentácie, informácie a výmenu skúseností ako aj pre získavanie nových kontaktov. Cieľovou skupinou sú osoby činné v oblasti vodného hospodárstva, úrady a komúny, zástupcovia politiky a vedy ako aj vysoké školy a univerzity z celej Európy. 

Dvojdňová odborný kongres pozostávajúci z fór, konferencií, seminárov a exkurzií sprostredkuje množstvo odborných informácií: od malých vodných elektrární až po prečerpávajúce vodné elektrárne a ich úlohe pre budúcnosť energetickej bezpečnosti, od techniky cez ekológiu až po hospodárnosť a financovanie. 

Vďaka Fóru Východnej Európy, Českej republike ako partnerskej krajine a Afrike ako partnerského kontinentu sa RENEXPO® INTERHYDRO toho roku stáva ešte medzinárodnejšou platformou. Očakáva sa účasť 125 vystavovateľov, 500 účastníkov kongresu a 2.500 návštevníkov.

Viac informácií k RENEXPO® INTERHYDRO 2017, ktorá sa bude konať 29. - 30. novembra 2017 v Messezentrum Salzburg, nájdete na webstránke podujatia .

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA