Advantage Austria Show navigation

Informačné podujatie: Európsky kartel výrobcov nákladných vozidiel

13. September 2017

Presadzovanie nárokov na náhradu škody proti účastníkom kartelu a procesné možnosti dotknutých prepravných a špedičných spoločností

Spoločnosť Creditale GmbH pozýva prepravné a špedičné spoločnosti na bezplatné informačné podujatie.

 

Európska komisia v júli 2016 zistila, že európski výrobcovia úžitkových vozidiel porušili platné antimonopolné pravidlá. Podľa Európskej komisie sa mali títo výrobcovia po viac než 14 rokov dohovárať na predajnej cene nákladných automobilov. Bola uložená pokuta vo výške 2,93 miliárd euro.

 

Informujte sa o význame rozhodnutia Európskej komisie a presadzovaní nárokov na náhradu škody proti účastníkom kartelu. Od odborníkov sa dozviete o právnych a finančných možnostiach, aby mohli byť uplatnené prípadné nároky na náhradu škody a požiadavky.

 

Právnici a experti z Nemecka a Rakúska zaoberajúci sa antimonopolnou problematikou informujú o procesných možnostiach a rizikách, vysvetlia právny stav a objasnia nadchádzajúce zmeny v oblasti antimonopolného práva.

 

Účasť na evente je zdarma. Z dôvodu obmedzenej kapacity miest je potrebná včasná registrácia. Uzávierka registrácie: 29.9.2017

 

Pozvánka je k dispozícii pod textom.

Last modified
19. September 2017

Related downloads

print
©©ADVANTAGE AUSTRIA