Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Technológie životného prostredia

Rakúsko je na čele technológií pomáhajúcich ochraňovať životné popredie a zlepšovať trvalú udržateľnosť – vrátane manažmentu odpadu, recyklácie, energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie, manažmentu znečisteného ovzdušia a vody. Ako prvé na svete sú tu elektráreň vyrábajúca energiu z prílivovej energie a prvý veľký zelený pivovar. Technológie životného prostredia z Rakúska – Surprisingly Ingenious

       zmeniť 
      tlač
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA