bosanski/srpski
Inhalt

International Machinery and Plant Engineering Forum 2019

  • Beč
26. novembra 2019.  spoljnotrgovinska organizacija Privredne komore Austrije - ADVANTAGE AUSTRIA organizuje u Beču Međunarodni forum mašinogradnje i izrade postrojenja.
© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA

Austrija se ubraja u vodeće nacije na polju mašinogradnje i izrade postrojenja. U okviru jednodnevne manifestacije internacionalni predstavnici nabavke sastaće se sa austrijskim ponuđačima.

Ova manifestacija pruža preduzećima -učesnicama čitavog sveta jedinstvenu priliku da prošire svoju poslovnu mrežu kao i da pronađu nove poslovne partnere.

Dok će u prepodnevnim satima brojna predavanja pružati informacije o inovacijama i najnovijim trendovima u branšama , poslepode su programom predviđeni individualni sastanci. Učesnici će tom prilikom moći da vode B2B-razgovore sa vodećim ponuđačima iz branše, ne bi li pronašli nove prilike za saradnju. 

Bliže informacije o manifestaciji kao što je način prijave učešća, program, online ugovaranje B2B sastanaka sa drugim preduzećima-učesnicama itd. pronaći ćete na  portalu manifestacije (na engleskom).

Međunarodni forum mašinogradnje i izrade postrojenja održava se 26.novembra 2019. u Privrednoj komori Austrije (WKO) u Beču. 

Učešće je sa inostrane goste besplatno uz obaveznu prijavu učešća!