Postavke kolačića

Ovdje možete vidjeti i promijeniti postavke kolačića različitih alata koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim subdomenama.


Spasi postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Evropsko prvenstvo u fudbalu 2008 Zajednička viza za Austriju i Švicarsku

Fußballfeld mit Fan © photocase.com/boing

© photocase.com/boing

19. Decembar 2007

EURO 2008 se održava od 7. do 29. juna 2008 u Austriji i Švicarskoj. Ustanove dviju država žele gostima širom svijeta olakšati putovanje i ulazak u zemlje te stoga nude eficijentan postupak izdavanja viza. Šengenske vize izdate od austrijskih vlasti važit će i za ulazak u Švicarsku.  

Tokom trajanja Evropskog prvenstva u fudbalu predviđen je pojednostavljeni postupak izdavanja viza. Austrijska diplomatska predstavništva u inostranstvu će izdavati vize sa specijalnom oznakom "Euro 2008-Viza", koje će pored šengenskog prostora važiti i za ulazak u Švicarsku  te Kneževinu Lichtenstein. 

"Euro 2008-Viza" će se izdavati isključivo od strane Austrijskih Ambasada i Generalnih Konzulata.  Listu austrijskih diplomatskih predstavništava u svijetu, kao i uslove za dobivanje "EURO 2008-Vize" možete pronaći na internet sranici  Saveznog Ministarstva za evropske i međunarodne poslove R. Austrije

U zemljama u kojima Austrija nema vlastito diplomatsko predstavništvo za izdavanje viza nadležna je neka od partnerskih zemalja šengenskog sporazuma. Ambasade partnerskih zemalja mogu izdavati vize samo za ulazak u šengenski prostor i neće biti nadležne za idavanje "EURO 2008-vize". U ovom slučaju će dakle i za ulazak u Švicarsku biti potrebna posebna viza. Informacije o uslovima za izdavanje švicarskih viza mogu se pronaći na web stranici  Švicarskog saveznog ureda za migracije .

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA