Postavke kolačića

Ovdje možete vidjeti i promijeniti postavke kolačića različitih alata koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim subdomenama.


Spasi postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Imagefilm „Strukovno obrazovanje u Austriji – dualni sistem“

20. August 2013

Unutar Evropske Unije Austrija ima jednu od najnižih kvota nezaposlenosti mladih ljudi. Jedan od razloga za to je i dualno obrazovanje, koje u Austriji ima dugu tradiciju.

Dualno obrazovanje u strukovnim školama povezuje teoretsku nastavu i praktičnu obuku direktno u preduzećima. Učenici se obrazuju neovisno o veličini preduzeća u različitim branšama – od malog zanatskog obrta, pa sve do velikih internacionalnih kompanija.

Sve više zemalja se u svojim obrazovnim strategijama orjentira prema austrijskom modelu uspjeha. Ovaj film u informativnoj i kratkoj formi daje pregled strukovnog obrazovanja u Austriji: jednog kompletnog i eficijentnog sistema za čije sprovođenje su jednako odgovorni Ministarstvo privrede, Ministarstvo obrazovanja, preduzeća, Privredna komora i ostali socijalni partneri koliko i strukovne škole.

Različite osobe u filmu, svako iz svoje perspektive, objašnjavaju strukturu i posebnosti strukovnog obrazovanja. Taj spektar se proteže od nadležnog ministra, preko predsjednika Privredne komore Austrije i stručnjaka za obrazovanje, pa sve do voditelja naobrazbe u preduzećima i učenika na obavljanju praktične nastave.

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA