Postavke kolačića

Ovdje možete vidjeti i promijeniti postavke kolačića različitih alata koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim subdomenama.


Spasi postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Internacionalna Kooperaciona berza za E-Government i e-Health-Eksperte 2014 u beču, austrija

10. Juni 2014

eGovernment i eHealth-ponuđačima iz cijelog svijeta nudi se u okviru internacionalne kooperacione berze optimalna prilika proširenja poslovne mreže i pronalaska novih poslovnih partnera. Ovaj događaj se održava 20. oktobra 2014 u Privrednoj komori Austrije u Beču.

eGovernment vrijedi kao sinonim moderne i efikasnije uprave. U okviru Digitalne agende za Evropu Evropska komisija radi na tome da do 2015 godine 50% građana i 80% preduzeća koriste eGovernment-usluge.

U zdravstvu informaciono-komunikacione tehnologije povećavaju efikasnost i efektivnost zdravstvenih usluga, poboljsavaju kvalitet života i dovode do inovacija u oblasti zdravstva.  eHealth Action Plan 2011 - 2015 Evropske komisije pomaže izgradnju pametnije, sigurnije i pacijentu orjentirane zdravstvene ponude.  

Austrija godinama zauzima prvo mjesto u Evropi. Stoga austrijska preduzeća i javne institucije imaju bogata iskustva kod  koncepta, izgradnje, implementacije i rada uspješnih eGovernment i eHealth-projekata.

 Internacionalna eGovernment i eHealth kooperaciona berza 2014 odnosi se na ponuđače usluga i rješenja, javne ustanove u potencijalne kupce iz cijelog svijeta, koji su aktivni u sljedećim oblastima odnosno nude komplementarne proizvode:

  • online-generatori formulara
  • centralni registri (centralni prijavni registar, gruntovnica, registar poslovnih subjekata, etc.)
  • identifikacija (lične karte, etc.)
  • korisnosti uklanjanje barijera (WAI)
  • multilingvalno savjetovanje (ekspertni sistemi)
  • sigurne komunikacije i arhiviranje (npr.elektronska prepiska pravosuđa)
  • eProcurement
  • Open Government Data (OGD)/Public sector information (PSI)
  • eHealth i telemedicinaInternacionalna kooperaticiona berza se održava 20. oktobra 2014 u Privrednoj komori Austrije u Beču.

Više informavija o događaju uključujući registraciju, program, online zakazivanje sastanaka  (B2B-Meetings) sa  ostalim učesnicima može se dobiti na  web stranici događaja .

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA