Postavke kolačića

Ovdje možete vidjeti i promijeniti postavke kolačića različitih alata koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim subdomenama.


Spasi postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

BauZ! 2018 Beč kongres – Call for Papers

26. April 2017

"Stavljeno u pogon" glasi moto Bečkog kongresa za održivu gradnju BauZ! 2018. Kongres će se održati od 24.-26. januara 2018. u okviru bečkog sajma "Bauen & Energie" ("Građenje i energetika").

Što je novo? Traži se Vaš odgovor! Možete birati između četiri tematska područja:

  1. Upravljanje zgradom i životni ciklus zgrade 
  2. Financieranje, ekonomičnost, odgovornost
  3. Integralno planiranje u životnom ciklusu
  4. Urbanističko planiranje, život u gradu

Detalje o temama pronaći ćete na web-stranici eventa www.bauz.at .

Prilozi (uključujući prijedloge za predavanja i radionice) mogu se predati do 24. juna 2017.: http://www.bauz.at/en/proposal-of-a-paper/

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA