Postavke kolačića

Ovdje možete vidjeti i promijeniti postavke kolačića različitih alata koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim subdomenama.


Spasi postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Michael Otter novi CEO ADVANTAGE AUSTRIA

11. Septembar 2017

ADVANTAGE AUSTRIA je agencija austrijske privrede za internacionalizaciju i inovacije u cijelom svijetu.

Od 1. septembra 2017. vanjsko-trgovinski sektor Austrijske privredne komore ADVANTAGE AUSTRIA vodi novi direktor Michael Otter. Otter je nasljednik Waltera Korena, koji je vanjsko-trgovinsku organizaciju Austrijske privredneke komore vodio 15 godina te sada preuzima dužnost vanjsko-trgovinskog savjetnika u Los Angelesu.

„Vanjsko-trgovinska organizacija Austrijske privredne komore je produžena ruka austrijske privrede u inozemstvu. Svojim uslugama pružamo pomoć austrijskim preduzećima pri njihovim prvim koracima preko granice, pri tražnji poslovnih partnera, pri realizaciji projekata i kod pravnih problema. Osobno već 20 godina radim za austrijska preduzeća, pratim ih u njihovom inozemnom poslovanju. Aktualna prilika da vodim cjelokupnu koordinaciju organizacije ADVANTAGE AUSTRIA za mene predstavlja izazov, kojem se veoma radujem" - izjavio je Otter.

Karijera je Ottera dovela nakon diplomiranog studija trgovinskih znanosti na Bečkom ekonomskom sveučilištu preko konzultantskog poduzeća HSO Business System u Holandiji godine 1998. u vanjsko-trgovinsku organizaciju ADVANTAGE AUSTRIA. Nakon mandata na poziciji vanjsko-trgovinskog savjetnika u Abu Dhabiju, New Yorku, Seoulu i Tokiju do sada je radio kao zamjenik direktora na uspostavljanju nove "inovacijske agencije" u okviru ADVANTAGE AUSTRIA.

Svojom globalnom mrežom od oko 110 ureda u preko 70 zemalja ADVANTAGE AUSTRIA pruža austrijskim poduzećima i njihovim međunarodnim poslovnim partnerima obuhvatnu ponudu usluga. Ukupno oko 800 djelatnika pomaže poduzećima i stakeholderima kako bi pronašli prave dobavljače i poslovne partnere iz Austrije.

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA