Postavke kolačića

Ovdje možete vidjeti i promijeniti postavke kolačića različitih alata koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim subdomenama.


Spasi postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

 Austrija kao poslovno sjedište: Novi rekordni broj nastanjenja međunarodnih preduzeća 

18. April 2018

2017. godine nastanilo se preko 340 novih međunarodnih preduzeća u Austriji

Agencija za promociju investicija ABA-Invest in Austria 2017. godine uspjela je da nastani 344 stranih preduzeća u Austriji, što je povećanje od 7,8% u odnosu na  prethodnu godinu.  Ukupna visina investiciija povećala se za 2,6% na skoro 724 miliona eura ( 2016: 705 miliona eura), a i broj novostvorenih radnih mesta povećao se na 2.672 (2016: 2.622) .

Nemačka je sa 118 preduzeća bila opet najveći strani investitor, a prate je Italija, Švajcarska i Slovenija sa po 26 preduzeća. Posebno su se istakle zemlje Centralne i  Srednje istočne Evrope (CEE/SEE ) : Sa 99 preduzeća ova grupa zemalja čini  29% svih ABA-nastanjenja u 2017. godini. Angažovanost Republike Kine ostalo je konstantno: 11 kineskih preduzeća otvorilo je uz pomoć agencije ABA poslovnicu u Austriji ( 2016: 12) .

Od svih osnovanih preduzeća 24 su iz oblasti " Istraživanje & razvoj", 22 preduzeća se bave proizvodnjom, a 11 preduzeća sa svog sjedišta u Austriji opslužuju i druga tržišta. Od privrednih grana najviše su zastupljene industrijske usluge (51) i IT/telekomunikacija/softver (49). Međutim, ABA podržava i međunarodne startupove: 2017. godine povećao se broj  mladih preduzeća od 18 na 24 ( +30%) .

Austrija je kao poslovno sjedište posebno cijenjeno kao platforma u pravcu Centralne, Južne i Istočne Evropa, zbog visoke stabilnosti i pravne sigurnosti kao i zbog kvaliteta i motivisanosti radne snage, To su faktori za postizanje uspjeha koji u složenom geopolitičkom okruženju sve više dobijaju na značaju.

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA