Postavke kolačića

Ovdje možete vidjeti i promijeniti postavke kolačića različitih alata koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim subdomenama.


Spasi postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

EKONOMSKI PODACI O AUSTRIJI

17. Decembar 2018

Statistički godišnjak - godišnja publikacija Privredne komore Austrije nudi najvažnije i aktuelne ekonomske podatke.

Statistički godišnjak  daje pregled o razvoju najvažnijih ekonomskih podataka u prošloj godini.  Osim ovog pregleda naglašeni su srednji i dugoročni trendovi dopunjeni ključnim podscima u međunarodnoj usporedbi. 

Sa odabranim statistikama o strukturi i razvoju austrijske ekonomje Privredna komora Austrije pruža ove osnovne podatke potpuno besplatno. 

U statističkom godišnjaku 2018 sadržani su tabelarni prikazi i grafikoni, međunarodni pregledi i upoređivanja , korisni podaci o nacionalnim računima, stanovništvu, tržištu rada, privrednim granama, korporativnoj strukturi, vanjskoj trgovini itd.  

Da bi mogli da pruže najaktuelnije podatke što je više moguće, godiđnjak se objavljuje u maju. Međunarodna poređenja u brošuri takođe se zasnivaju na najnovijim podacima i prognozama.

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA