Postavke kolačića

Ovdje možete vidjeti i promijeniti postavke kolačića različitih alata koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim subdomenama.


Spasi postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

DRVNI SEKTOR AUSTRIJE NASTAVLJA U VISOKOM LETU

14. Decembar 2018

Drvo i Know How o drvetu "made in Austriai" i dalje predstavljaju izvozni hit - u 2017. godini Austrija je ostvarila spoljnotrgovinski suficit od 4 milijarde eura sa drvetom.

Sa spoljnotrgovinskim suficitom od 4.08 milijardi eura, austrijski drvni sektor u 2017. godini je još jednom prekoračio dugoročni prosjek. Uvoz drvnih proizvoda u vrijednosti od 6,04 milijardi eura bio je nadoknađen izvozom od 10,12 milijardi eura u 2017. godini. Poređenja radi, u 2016. godini ukupna vrijednost uvoza drvnih proizvoda iznosila je 5,73 milijardi eura, a izvoz iznosio 9,89 milijardi eura.

Ohrabrujući razvoj, pošto su proizvodi od drveta drugi najvažniji izvor deviza za Austriju (nakon turističke industrije). Od izvoza drvne industrije oko 5,03 milijardi eura otpada na  papirne proizvode (papir, karton, viskoza, itd.), 3,22 milijarde eura na drvo i proizvode od drveta (uključujući rezane), 0,94 milijardi eura na iverice. i fiberploče, 0,59 milijardi eura na namještaj i 0,34 milijardi eura na celulozu. 

Tako je  lanca vrijednosti drveta ponovo dao snažan znak života. Drvo je bilo i ostalo austrijski izvozni hit. Usko povezana sa ovim je visoka međunarodna reputacija austrijskog šumarstva i ogromna znanja iz drvne industrije u višenamenskoj gradnji od drveta. Drvna industrija ima izvozni udio od 70%, a papir i industrija celuloze izvoze čak 85% svoje proizvodnje.

Sa proizvodnom vrijednošću od 12 milijardi eura i oko 300.000 radnih mjesta u šumarstvu i preradi drveta, drvni sektor je jedan od najvažnijih privrednih sektora u Austriji.

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA