Postavke kolačića

Ovdje možete vidjeti i promijeniti postavke kolačića različitih alata koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim subdomenama.


Spasi postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Austrijska mala i srednja preduzeća ubrajaju se u najbolje u Evropi

14. Februar 2019

Austrijski SME-sektor spada prema Evropskoj komisiji u najkonkurentnije unutar Evropske Unije. 

U okviru Evropske SME-skupštine u Gracu (Austrija) prezentirani su podaci o provjeri aktuelnog učinka – Small Business Act (SBA)- podaci iz 2018 – daju austrijskom SME-sektoru veoma dobar certifikat. .

Tako je dodana vrijednost SME-sektora narasla od 2013 do 2017 ukupno za  13,2%, zaposlenost kroz SME-sektor za  4,8%. Takodjer u periodu 2017 do 2019 računa se sa stabilnim umjerenim rastom, pri čemu će dodana vrijednost narasti za 9,3% a nivo zaposlenosti za 3,3% , čime će po procjeni biti stvoreno novih 64.100 radnih mjesta..

Prema Evropskoj Komisiji Austrija iskazuje jedan od najjačih SBA-profila. Austrija prevazilazi EU-prosjek u ukupno 4 oblasti - kod „internacionalizacije“, na temu „okolišt“, kod „daljnja kvalifikacija i inovacije“ kao i kod „pozicioniranje na unutrašnjem tržištu“. U kategoriji „unutrašnje tržištet“ Austrija zauzima 3. mjesto a u kategoriji „okoliš“ nalazi se sasvim na vrhu.U ostalim oblastima Austrija je u EU-prosjeku.

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA