Postavke kolačića

Ovdje možete vidjeti i promijeniti postavke kolačića različitih alata koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim subdomenama.


Spasi postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Od 1. juna 2009 poslovna viza samo uz elektronsko garantno pismo

2. Juni 2009

Od 1. juna 2009 austrijske ambasade za izdavanje poslovne vize akceptiraju samo elektronska garantna  pisma. Garantna pisma u štampanom vidu neće biti više akceptirana.

Od 1.6. 2009. na snazi je isključivo mogućnost izdavanja garantnih pisama u elektronskoj formi. Garantna pisma u štampanoj formi (kao što je do sada bio slučaj) mogu se prihvatiti samo još u specijalnim iznimkama. U tom slučaju je obavezno prethodno kontaktirati Austrijsku Ambasadu (sarajevo-ob@bmeia.gv.at) da bi se taj pojedinačni slučaj mogao razjasniti. Zahtjev za elektronsko garantno pismo predaje se u Austriji u nadležnoj policijskoj ustanovi za pitanja stranaca (u okružnom sjedištu, magistratu ili uredu policijske ispostave za strance) od strane lica koje je ovlašteno za zastupanje. Tom prilikom se moraju priložiti i lični dokument sa slikom, aktuelni izvod iz sudskog registra preduzeća, kao i (u slučaju da je ovlašteni potpisnik spriječen da obavi ovu proceduru), internu odluku preduzeća da se toj osobi dodjeljuje ovlaštenje za potpis. Nakon što se preda dokumentacija za elektronsko garantno pismo, osoba koja garantuje dobiva ID-broj, koji za Bosnu i Hercegovinu mora počinjati slovima „SJJ“ 2 do 3 dana može potrajati, dok elektronsko garantno pismo stigne i dok mu ambasada dobije pristup. Podnosilac zahtjeva za vizu pri predavanju ostatka svoje dokumentacije, ambasadi mora dostaviti i taj ID-broj. Želimo napomenuti, da ovaj vid garantnog pisma predstavlja isključivo zamjenu za dosadašnje garantno pismo u papirnoj formi. Ostali uslovi za izdavanje viza ovim nisu obuhvaćeni.
Dalje Vam želimo ukazati da se u Austrijskoj ambasadi od 01.07.2009 uvodi sistem zakazivanja termina. Zakazivanje termina će se vršiti preko Call Centra i posebno će se plaćati. Molimo Vas, da u narednim sedmicama posjetite internet stranicu Ambasade

Ambasada Republike Austrije u Sarajevu

i da se u rubrici “Vaše putovanje u Austriju” više informišete o novostima u vezi sa navedenim.

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA