Cookie-instellingen

Hier kunt u de instellingen voor cookies van verschillende tools bekijken en wijzigen. Het betreft de cookies van www.advantageaustria.org en gerelateerde subdomeinen.


Instellingen opslaan
Advantage Austria Navigatie tonen

De Oostenrijkse OTI-strategie geeft belangrijke impulsen

28 september 2017

Met zijn strategie voor onderzoek, technologie en innovatie (OTI) wil Oostenrijk zich bij de groep van wereldwijde innovatieleiders aansluiten. Het Oostenrijkse onderzoeks- en technologieverslag geeft jaarlijks informatie over de stand van zaken. Het documenteert zowel de ontwikkeling als de activiteiten ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

Oostenrijk heeft een bovengemiddelde R&D-aandeel en wordt gerekend tot de groep van landen die het meest intensief met onderzoek bezig zijn. Zo wordt in 2017 een slordige 11,3 miljard euro geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, wat overeenkomt met een R&D-aandeel van 3,14% van het bbp. Deze piek toont aan dat de juiste initiatieven genomen zijn en deze maatregelen ook echt aanslaan. In vergelijking met de EU zit Oostenrijk daarmee duidelijk boven het gemiddelde onderzoeksaandeel van de EU-28 van 2,03%.

Deze positieve ontwikkeling moet worden versneld en de innovatieresultaten moeten verder worden opgedreven, voornamelijk op het gebied van de digitalisering. Die vertoont zich nu intussen in alle maatschappelijke, economische en wetenschappelijke terreinen en heeft er een blijvende impact erop. Digitale ontwikkeling verandert niet alleen het werk in onderzoeksinstituten en bedrijven, maar wordt zelf het onderwerp van onderzoek.

Deze ontwikkelingen vragen om concrete maatregelen om dergelijke tendensen te bevorderen en om duidelijke nadrukken te leggen. In wezen beveelt het deskundig verslag aan een nog sterkere focus op de vraag naar snel internet te leggen. Ook gerichte investeringen in informatietechnologie, de bouw van OTI-infrastructuur, vragen over de bescherming van intellectuele eigendom, gegevensbescherming en gegevensveiligheid spelen hier een grote rol.

Printen
©©ADVANTAGE AUSTRIA