Настройки за бисквитки

Оттук можете да преглеждате и променяте настройките си за бисквитки за различни инструменти, които се използват на www.advantageaustria.org и свързаните поддомейни.


Запазване на настройките
Advantage Austria Показване навигация

Коопериране между австрийски и български университет за нова специалност с бакалавърска степен

University
14. юли 2011

От септември 2011 г. студентите на Европейския технически университет в Перник могат да започнат следване за придобиване на нова специалност с бакалавърска степен, наречена "Бизнес администрация и е-бизнес". Програмата е разработена от IMC Университет за приложна наука в Кремс. Лекциите ще се изнасят на английски език от преподаватели от двата участващи университета. Цел на новата програма е студентите да усвоят професионално ориентирани научни знания и умения, които ще им бъдат необходими в бъдещата им работа или за по-нататъшно обучение. Това ще бъде постигнато чрез ефективна комбинация от бизнес администрация, мениджмънт, е-бизнес, право и английски език, както и с интензивна теоретична подготовка, подплатена със силни практически елементи.

Двата университета подписаха споразумението за съвместна дейност по време на посещението на българска делегация в Кремс. Програмата ще бъде ръководена от проф. д-р Карл Енсфелнер от страна на IMC и от проф. Борислав Борисов от страна на EPU.

Завършилите програмата ще получат по две бакалавърски степени - по една от всеки от двата участващи университета. Новата модерна програма ще представлява интерес за широк кръг работодатели от областта на бизнеса и на администрацията.

Повече информация можете да намерите на www.epu.bg

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA