Настройки за бисквитки

Оттук можете да преглеждате и променяте настройките си за бисквитки за различни инструменти, които се използват на www.advantageaustria.org и свързаните поддомейни.


Запазване на настройките
Advantage Austria Показване навигация

Започва рехабилитацията на обходния път Ямбол - ГКПП Лесово

Заместник-председателят на Народното събрание Анастас Анастасов, заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, както и изпълнителният директор на ЩРАБАГ ЕАД Веселин Господинов дадоха началото на рехабилитационните работи на обходния път Ямбол - ГКПП Лесово.

Проектът се осъществява по програма „Транзитни пътища V” и предвижда рехабилитацията на 32.714 км съществуващ път и реконструкция на прилежащите пътни връзки. Началото на строителните работи е при км 232+476,27 при пет-клонно кръстовище на ниво с Път І-6 на «Петолъчката», а краят - при км 265+190, близо до с. Окоп, на юг от Ямбол. Обектът е изцяло на територията на Ямболска област и преминава през населените места с.Зимница, с.Могила, с.Козарево и с.Окоп. ЛОТ-ът е разделен на 2 подучастъка:

  • Участък 1: Път I -7 “Пътно кръстовище с път I-6 (Петолъчката) с. Веселиново” от км 232+476.27 до км 247+913.77
  • Участък 2: Път І-7 „с. Веселиново – с. Окоп”, от км 247+913,77 до км 265+190,52


Средствата за реализиране на проекта са осигурени от Европейската инвестиционна банка (65%) и от държавния бюджет (35% от стойността на договора, както и 20% ДДС). Те са на стойност 5 702 382,38 евро без ДДС. Срокът за изпълнение на обекта е 24 месеца.

Изпълнител на проекта е Консорциум „Страбаг -8”, съставен от „Страбаг” АГ, Австрия и „Щрабаг” ЕАД, България.

Строителният надзор се извършва от Трансконсулт - БГ” ООД, гр. София съгласно Договор № РД-36-7/09.06.2011г. на стойност 121 125 лв (без ДДС).

В рамките на проекта ще бъдат извършени следните рехабилитационни работи:

  • усилване на съществуващата настилка чрез асфалтово пренастилане;
  • реконструкция на настилката;
  • осигуряване на ново и подобряване на съществуващото пътно отводняване;
  • реконструкция на съоръжение на км 249+953;
  • ремонтни работи и подмяна на хидроизолация на 1 бр. съоръжения;
  • реконструкция на електропровод „Веселиново”, реконструкция на 3 бр. линии високо напрежение, реконструкция ТТ кабели, изместване на оптичен кабел при пътно кръстовище с. Веселиново;
  • предпазна ограда и парапет;
  • вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка и др.
Сваляне на информация по тази тема

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA