Настройки за бисквитки

Оттук можете да преглеждате и променяте настройките си за бисквитки за различни инструменти, които се използват на www.advantageaustria.org и свързаните поддомейни.


Запазване на настройките
Advantage Austria Показване навигация

TÜV AUSTRIA Akademie Мениджмънт програма

TÜV © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

24. октомври 2011

Първата TÜV AUSTRIA Мениджмънт програма за България, създадена в партньорство между TÜV AUSTRIA Akademie и ХуМан Институт за хуманистичен мениджмънт България, инкорпорира TÜV AUSTRIA Akademie ноу-хау и е адаптирана към потребностите на българския пазар. Програмата е насочена основно към мениджъри и служители с инженерна и техническа подготовка.

Практическата насоченост, важността на разглежданите теми, представянето им от успешни в работата си действащи мениджъри и експерти осигурява реални възможности за ефективна подготовка на участниците за предизвикателствата на работното ежедневие в бизнеса. Програмата предвижда обучение по мениджмънт, обогатяващо и разширяващо лидерската и мениджърска експертиза на участниците. Те ще бъдат въведени в ключови концепции от икономикс, право и маркетинг, с цел обогатяване на уменията си за работа с клиенти и комуникация, както и запознаване с модели и практики от управление на проекти и развитие на човешките ресурси.

Програмата е разработена с оглед настоящите и бъдещите потребности на индустрията и икономиката. Гост-референти са български и чуждестранни успешни топ-мениджъри, бизнес мениджъри и експерти с доказан практически опит в различни бизнес сектори.

На успешно завършилите програмата ще бъде издаден сертификат от TÜV AUSTRIA - високо реномираната международна сертификационна и мониторингова група, част от водещите международни институции, предоставящи независимо сертифициране.

Участието в сертифицираната от TÜV AUSTRIA мениджмънт програма бързо възвръща направената инвестиция: компанията придобива нови конкуренти предимства – работният климат се подобрява, доверието на клиенти и доставчици нараства, нараства ефикасността и се подобрява качеството на управление.

Програмата е на български език с осигурен професионален превод за чуждестранните референти.

За допълнителна информация и запитвания посетете TÜV AUSTRIA Мениджмънт програма в България на: http://human.bg/tuv-austria-academy/tuv-austria-home/?lang=bg

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA