Настройки за бисквитки

Оттук можете да преглеждате и променяте настройките си за бисквитки за различни инструменти, които се използват на www.advantageaustria.org и свързаните поддомейни.


Запазване на настройките
Advantage Austria Показване навигация

Управление на отпадъците, рециклиране, околна среда, eнергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници - Форуми за Югоизточна Европа 28 - 30 март 2012, София  

12. декември 2011

"Save the Planet" - конференция и изложение за управление на отпадъци, рециклиране и екология за Югоизточна Европа

Австрия, една от водещите държави в разработването на нови технологии за опазване на околната среда, е фокус -страна на проявата. Австрийският павилион ще представи австрийско ноу-хау на специализираното изложение “Save the Planet”. Фирми като EREMA, IFE Aufbereitungstechnik и Polytechnik ще представят рециклиращи системи, машини за раздробяване и смилане, за сепариране, оборудване за отопление с биомасса и др..

Целта на проявата е да представи най-добрите практики за управление на отпадъци в общините по икономичен и екологичен начин. Изложението ще предостави добра възможност за установяване на контакти и представяне на съвременни технологии и решения. Тридневната конференция ще събере на едно място представители на водещи индустриални предприятия, компании, предлагащи решения за управление на отпадъците и консултантски фирми, които да очертаят и дискутират предизвикателствата и стратегиите за предотвратяване образуването на отпадъци, за възстановяването на енергийните източници и ресурси, за третирането, обезвреждането и рециклирането на отпадъци.

Организаторите от "Виа Експо" са поканили високо квалифицирани експерти от над 20 държави. Сред тях са лектори от Европейската общност на специалистите по околна среда (ENEP), Конфедерацията на заводите за енергия от отпадъци в Европа (CEWEP), Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+), Международната асоциация за твърди отпадъци (ISWA) и др.

Енергийни форуми, паралелни на "Save the Planet": 
- Конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE и ВЕ)
Изложба за соларни технологии SEE Solar

Линкове към темата

 
брошура "Save the Planet"
 
статистика 2011
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA