Настройки за бисквитки

Оттук можете да преглеждате и променяте настройките си за бисквитки за различни инструменти, които се използват на www.advantageaustria.org и свързаните поддомейни.


Запазване на настройките
Advantage Austria Показване навигация

Пилотен проект на Търговска Камара на Австрия и ADVANTAGE AUSTRIA „Дуално обучение в България“ – качественото образование за нужните кадри на бизнеса

2. юли 2015

Търговска Камара на Австрия и ADVANTAGE AUSTRIA София, с подкрепата на Министерството на Образованието и Науката стартира пилотен проект „Дуално обучение в България“, в рамките на който ученици от професионални гимназии в страната ще се обучават по дуалната система от учебната 2015/2016 година, като през последните две години от обучението си (в 11-ти и 12-ти клас) ще имат възможност да се обучават в реална работна среда в световно известни компании, където освен, че ще се учат и ще трупат стаж, ще получават и възнаграждение.

В столицата учениците ще се обучават по теория в "Национална финансово-стопанска гимназия", гр. София, а по практика - в световно известните в своя бранш фирми: БИЛЛА България, dm България, КАУФЛАНД България, ЛИДЛ България и МЕТРО България. Гимназистите ще изучават професия "Икономист", специалност "Търговия".

В Габрово теоретичното обучение ще се осъществи в професионалната техническа гимназия "Д-р Никола Василиади", а практическото – във фирмите "Цератицит България" АД и  "Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД". В тях ще се обучават гимназисти за професия "Мехатроника".

Учениците, които ще бъдат обучавани по дуалната система в рамките на пилотния австрийски проект „Дуално обучение в България“ ще учат по нови учебни планове и програми, които са разработени от работна група от експерти на гимназията и участващите в проекта фирми и отговарят на актуалните нужди на бизнеса и на дуалната система на обучение.

Докато трупат теоретични знания в гимназията, учениците ще имат и възможност в 11-ти и 12-клас, т.е. в рамките на две години, да бъдат обучавани в реална работна среда от квалифициран наставник от съответната фирма, който да им предаде необходимите практически знания по избраната професия и специалност, да натрупат опита, необходим им да станат квалифицирани кадри, да се научат да носят отговорност. При завършване на гимназиалното обучение и при успешно представяне на изпитите, учениците ще получават Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за придобита професионална квалификация – трета степен.

Предимствата за работодателя са, че няма да губи средства и време за подбор на персонала, както и за обучаване на нови служители, след което да се окаже, че те не желаят да работят точно тази професия, точно в тази фирма или че не са подходящите за тази позиция. Посредством дуалното обучение фирмата ще може да подбере най-добрите и най-мотивираните ученици за свои служители, които да бъдат лоялни към нея, да допринесат с иновативни идеи за това, тя да стане по-конкурентоспособна при така динамичното развитие на икономиката в днешно време.

Предимствата за ученика са, че освен натрупания теоретичен и практически опит, осигуряващи му повече шансове на пазара на труда като квалифициран специалист, след завършване на обучението по дуалната система той ще получава възнаграждение по трудов договор по време на обучението си в 11-ти и 12-клас, а с това ще трупа и трудов стаж. Предвиденото по закон възнаграждение е 90% от минималната работна заплата според извършената работа.

Обучаващите се в дадена фирма ученици не са задължени да започнат работа след завършването си в обучаващата ги фирма. Те могат да отидат при друг работодател от бранша, както и при тях да дойдат обучени в друга фирма специалисти. Така фирмите, които инвестират в образование, действат не само движени от собствения си интерес, но допринасят в дългосрочен план за развитието на цялата икономика от всички браншове в страната.

Целта на пилотния австрийски проект е, когато се видят резултатите от успешното реализиране на дуалното обучение, в него да се включат повече фирми, повече гимназии, да се сформират повече паралелки, които да се обучават по дуалната система и това да допринесе за по-качествено образование, по-висока конкурентоспособност на фирмите, по-високи заплати за служителите и по-развити региони.

За повече информация: 

София Дамянова,
Мениджър проект „Дуално обучение“ при Австрийско посолство – търговски отдел
тел.: +359 2 953 15 53
sofia@advantageaustria.org

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA