Настройки за бисквитки

Оттук можете да преглеждате и променяте настройките си за бисквитки за различни инструменти, които се използват на www.advantageaustria.org и свързаните поддомейни.


Запазване на настройките
Advantage Austria Показване навигация

Нови тол-такси от 01.01.2010 г.: Въвеждане на екологична такса за автомобили с мдм над 3,5 т от 06.10.2010 г.

Go Toll Logo © Asfinag Maut Service GmbH

© Asfinag Maut Service GmbH

6. октомври 2009

На 1 януари 2010 г. екологизирането на тол-таксата за автомагистралите и първокласните пътища в Австрия за автомобили с максимално допустима маса /мдм/ над 3,5 т. ще стане факт. Основание за това е Директивата на Европейския съюз относно заплащането на такси за използването на определени инфраструктури, в която е предвидено задължителното въвеждане на разширена и диференцирана система за събиране на тол-такси според класа вредни емисии.

Действащата понастоящем в Австрия система за събиране на тол-такса от автомобили /камиони/ с максимално допустима маса /мдм/ над 3,5 т в общи линии ще бъде запазена. Тя обаче ще бъде разширена с допълнителна диференциация според класа вредни емисии /EURO/. Автомобилите ще бъдат разпределени в класове според съответните максимални стойности на вредни емисии /Euro I, II, III, IV…/ и ще бъдат групирани в три тарифни групи /A, B и C/. По този начин новата тарифна системи ще представлява комбинация от брой оси и клас вредни емисии /EURO/.

С тази мярка Директивата на ЕС за заплащането на такси за използване на определени инфраструктури си поставя следните цели:

  • създаване на стимул за транспортните предприятия да преминат към използване на по-екологични автомобили
  • повишаване на транспортната безопасност чрез модернизация на автомобилните паркове като положителен страничен ефект от преминаването към автомобили с по-ниско ниво на вредни емисии
  • намаляване на емисиите на азотен оксид и частици до 60% до 2015 г.


При екологизирането на тол-таксата ASFINAG залага на един прост начин за преобразуване на тарифата: вече съществуващите договори остават валидни, не е необходимо да се подменят уредите за електронно заплащане на тол-такса /GO-Box/. Още от 1 август 2009 г. класът вредни емисии /EURO/ може да бъде въведен в паметта на уреда за заплащане на тол-такса във всеки център за продажба на тези уреди на ASFINAG.
Окончателните тарифи, влизащи в сила от 1.1.2010 г., ще бъдат публикувани на www.go-maut.at и www.asfinag.at  и могат да се видят по всяко време.

Портална рамка

Портална рамка © Asfinag Maut Service GmbH. 

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA